#Adessonews

bu632-1 h0/ac 4510 vagoni-Set K.W. ST. E. NEM KK, incomplete, S.G. + OVP